17.X.41 – Pamiętnik mojego dziadka

Została zorganizowana kompania I na statku – jestem drużynowym, dr. 14-ej plut 4-ego. W skład drużyny wchodzą: 1. Kuliż Kaz. 2. Nikolski Alojzy 3.Rudolf Dobrosławski 4. Karczewski Stanisław 5. Panasiuk …. 6. Wieczorek Roman 7. Kwiatkowski Roman 8. Orzeł Zbign. 9.Narusz Hubert. Wszyscy jesteśmy z jednego posiołka.
D-cą transportu jest mjr.Sobolewski
D-cą grupy por. Kamak
D-cą komp.por Wójcikowski
D-cą plut. ppor. Jarmankier