19.XII.41 – Pamiętnik mojego dziadka

Dziś przybyliśmy do kołchozu.