24.X.41 – Pamiętnik mojego dziadka

Z rozkazu władz Sowieckich odtransportowano nas do Chodźejki. Może do wojska. Na wszystkich twarzach widnieje uśmiech nadziei.