5.IV.42 – Pamiętnik mojego dziadka

Po tych długich miesiącach spędzonych wśród kołchoźników dziś obchodzimy święto Zmartwychstania Pańskiego. Żołnierze gremialnie przystąpili do Stołu Pańskiego. Z namaszczeniem wysłuchaliśmy mszy św. odprawianej przez Króla. Mieliśmy suty obiad. Pełne menachy zupy, po parę deka kiełbasy i po bułeczce.