Alaska – Na promie z Valdez do Whitter / Ferry Valdez to Whitter

Vadez,Alaska

Vadez,Alaska

Przykład jak zwierzęta potrafią zagospodarować boję morską. / An example how animals use sea beacon.

Vadez,Alaska