Alaska – ostani dzień w parku

I nadszedł ostatni dzień w parku narodowym. Rano suszyliśmy ciuchy nad ogniskiem, żeby rano okazało się że będzie pięknie świeciło słońce.

Wrangell St.Elias

Wrangell St.Elias
in Alaska