Aleppo cz.2

Aleppo miasto

Wielki Meczet

Nad Aleppo góruje olbrzymia cytadela zbudowana w większej części przez władców z dynastii Zankaidów i Ajjubidów, nad wejściem przy bramie umieszczone jest ciekawa inskrypcja (o której dowiedziałem się oczywiście po powrocie do Polski) upamiętniające dokonania mameluckiego sułtana Kalawuna jako ‚niszczyciela wyznania krzyża, Aleksandra swych czasów, zdobywce stolic i pogromcę wojsk frankijskich’. Kolejną ciekawostką jest to, że sułtan Kalawun był Rusinem.

Cytadela

Poranek w Aleppo
in Syria

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.