Estonia – Zwiedzanie Talinna

Talinn

Talinn

Po lewej stronie (tam gdzie widać zarys cerkwi) to wzgórze Toompea – miejsce gdzie mieszkali co bogatsi mieszańcy Talinna.

Talinn