Izrael – Mea Shearim – dzielnica ortodoksyjnych żydów

Być w Jerozolimie z aparatem i nie odwiedzić dzielnicy z Mea Shearim to byłby duży błąd. Dlaczego ?
Mea Shearim to dzielnica zamieszkała przez ultraortodoksyjnych Żydów, wyznawców określa się przez termin Haredi. Grupa przeciwna jest sekularyzmowi i w większym lub mniejszym stopniu innym aspektom współczesnego zachodniego społeczeństwa. Wiele spośród nich nie pracuje, żyje z pomocy społecznej i poświęca się całkowicie studiowaniu pism żydowskich. Nie posiadają telewizorów, świeckich książek, zabraniają kobietom prowadzić samochody. Wędrując po tej dzielnicy mamy wrażenie, że jesteśmy w innym państwie, innej epoce.

Jerozolima-16

Jerozolima-17

Jerozolima-18

Ściany pokryte są olbrzymią ilością plakatów i tu ciekawostka te plakaty nazywane są ‚pashkvil’. Nazwa jakby znajoma. Zbieżność do polskiego słowa paszkwil nie jest przypadkowa bo właśnie te słowo zostało zapożyczone z języka polskiego do Yddish. Co do treści plakatów to zwykle są to anonimowe ataki na różne osoby, organizacje, zachowania które działają niezgodnie z nauczaniem żydowskim.
Jerozolima-19

Jerozolima-20

Jerozolima-21

in Izrael

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.