Znaczki..

Tak jak obiecalem wrzucam skany znaczków. Czy nie są piękne? Można zarzucić sztuce z tamtych lat działanie pod dyktando partii, niewątpliwie jest to prawda ale pomimo tego zastosowana symbolika na
plakatach i znaczkach jest genialna. Często na współczesnych plakatach można spotkać pana w amerykańskiej czapce (zwykle z podpisem „a ty zrobiłeś to i to”) który próbuje z palcem skierowanym ku osobie oglądającej przekonać do czegoś. Natomiast bardzo rzadko korzysta się z rodzimej i sowieckiej symboliki z lat PRL a szkoda..
Znaczki.jpg

Świat kreowany przez socrealizm jest dla mnie taki odrealniony i idealny, aż
chciałoby się w tych czasach żyć..oczywiście realia życia były mniej
idealne.