Łotwa – Zamek w Turaidzie

Park Narodowy Gauya

Park Narodowy Gauya

Park Narodowy Gauya

Jaskinia z inskrypcjami XIXw. wandali

Park Narodowy Gauya
in Łotwa