Międzyrzecki Rejon Umocniony cz.2 / Międzyrzecz Fortified Region part 2

Naziemna część umocnień.

Zęby smoka.

Miedzyrzeczki Rejon Umocniony

Kopuły pancerne.

Miedzyrzeczki Rejon Umocniony

Prawdziwi turyści pozujący przed transporterem.

Miedzyrzeczki Rejon Umocniony