Miejsce kota..

Jedno z najbardziej komfortowych miejsc dla kota, zwłaszcza lubi to miejsce
gdy siedzę przy kompie..

KotDziwak.jpg