Najbardziej znane miejsca Białorusi..

Oprócz miejsc związanych z historią naszej rodziny, zwiedziliśmy również najbardziej rozpoznawalne atrakcje Białorusi takie jak:

No właśnie…co to jest ? 🙂

Zamek w Mirze.

Pałac Sapiechów w Różanie.

Zamek w Nieświeżu.