23.VIII.41 – Pamiętnik mojego dziadka

Otrzymałem zaświadczenie od władz sowieckich, na mocy którego jako obywatel polski mogę się poruszać po terenie Związku za wyjątkiem strefy granicznej i miast I i II kat Będę mógł rzucić przeklętą pracę w kopalni złota i strój górnika zamienić na strój polskiego żołnierza. Kiedy marzenia moje się zrealizują? Wszak podanie z prośba władz sow. 14 VIII złożyłem z prośbą o przyjęciu do W.P.