Powrót do cywilizacji cz.2

W trakcie powrotu z regionu zamieszkałych przez mniejszości etniczne Akha strumienie przekraczaliśmy parokrotnie co okazało się najwięszką atrakcją.

in Laos