Roraima

Czyli ostatnie zdjęcia ze szczytu

Roślina z gatunku łac.Stomatochaeta condensata
Roraima_899.jpg

Roraima_941.jpg

Roraima_899.jpg