Z wizytą w łazience ludzi Akha

…czyli poranne wyjście do źródełka z wodą.

in Laos