Zabytki hydrotechniki w Bielkowie

Zbudowana w 1925 roku jako czwarta i największa z elektrowni na rzece Radunia. Podczas wojny budynek uległ zniszczeniom – stanowił bowiem obiekt wojskowy, m.in. w budynku wieży kompensacyjnej mieściło się stanowisko ogniowe. Jednak mimo tego, już 15 listopada 1945 roku elektrownia na nowo rozpoczęła pracę i działa do dzisiaj. Usytuowana jest na krawędzi wzgórza morenowego, nieopodal można podziwiać głębokie koryto Raduni, które to miejsce przypomina górskie strumienie i wodospady.
Źródło: http://turystyczny.powiat-gdanski.pl/?p=245

in Polska